• địa điểm
  • giờ làm
  • điện thoại
  • liên hệ

Kiến thức mang thai


Làm mẹ là thiên chức cao quý của mỗi người phụ nữ. Ngay từ trước và đến khi mang thai chị em đều cần phải bổ sung cho mình những kiến thức mang thai cần thiết. Điều này hỗ trợ mẹ biết cách làm như thế nào khi mang thai để không ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển của bé giúp mẹ và con đều khỏe mạnh.